hlavní nabídka    objednat   
 
spacer
hudební nauka - teorie
spacer
spacer
číslo autor název poznámka
192 Andršt Luboš Jazz, rock, blues 1 - organizace hudebního materiálu  
1608 Hába Alois Nauka o harmonii diatonické, chromatické, čtvrttónové, třetinotónové, šestinotónové a dvanáctinotónové soustavy
289 Havlíček Ilja Hudební nauka pro žáky hudebních škol, pro samouky na hudební nástroje a pro hráče na keyboard
1280 Jelínek Stanislav Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích  
1551 Kofroň Jaroslav Učebnice harmonie  
1550 Kofroň Jaroslav Učebnice intonace a rytmu  
6251 Kulínský Bohumil Učíme se zpívat z not intonační příručka pro zpívání z notového zápisu
6252 Kulínský Bohumil Vokální stenografie těsnopis v notovém záznamu
6253 Kuna Milan Zvuk a hudba ve filmu  
1627 Lacina Oldřich Fonetika pro zpěváka o tvorbě samohlásek a souhlásek českého jazyka s praktickým využitím pro artikulaci, zvláště při zpěvu
412 Poš Vladimír Nová intonace, rytmus, sluchová výchova  
6364 Risinger K., Podešva J. Současná hranice tonality zákonitosti tonality, principy harmonického vývoje
6875 Rut Josef Dvanáctitónová tonální teorie  
6411 Smolka Jaroslav Fuga v české hudbě  
6484 Volek Jaroslav Struktura a osobnosti hudby  
6489 Vysloužil Jiří Muzikologické Rozpravy  
385 Zenkl Luděk ABC hudební nauky  
1189 Zenkl Luděk ABC hudebních forem  
6503 Zich Jaroslav Orchestrace a sborová tvorba  
1157   Akordy pro kytaru, mandolínu, pětistrunné banjo, basu a klávesové nástroje
1531   Šestistrunné kytarové pravítko univrzální pomocník kytaristy na trojdílném kruhu, diagramy akordů pro znění na všech šesti strunách, tóniny, harmonické funkce, transpoziční pomůcka, úplná barré, ekvivalentní diagramy a náhrady, akordy na notové osnově, příloha pro hru rozloženými akordy

 
© 2002-2004  Music Distribuce Mistrovice
 
 
nahoruhlavní nabídka    objednat