hlavní nabídka    objednat   
 
spacer
hudební nauka pro ZŠ, ZUŠ, LŠU a SŠ
spacer
spacer
číslo autor název poznámka
3024 Daniel Ladislav Intonační cvičení I.  
3025 Daniel Ladislav Intonační cvičení II.  
3026 Daniel Ladislav Kukačka hudební výchova pro 1. ročník ZŠ
3027 Daniel Ladislav Kukačka - metodická příručka  
3029 Daniel Ladislav Notopis I. neocenitelná pomůcka při zvládání úskalí a následném procvičování správného notového zápisu a s ním spojených značek a symbolů; vhodné pro hudební výchovu na ZŠ i pro hudební nauky na ZUŠ
3030 Daniel Ladislav Notopis II.  
3031 Daniel Ladislav Notopis III.  
3032 Daniel Ladislav Pěnička hudební výchova pro 2. ročník ZŠ
3033 Daniel Ladislav Pěnička - metodická příručka  
3395 Daniel Ladislav Sedmihlásek hudební výchova pro 4. ročník ZŠ
3396 Daniel Ladislav Sedmihlásek - metodická příručka  
3035 Daniel Ladislav Skřivánek hudební výchova pro 3. ročník ZŠ
3036 Daniel Ladislav Skřivánek - metodická příručka  
6788 Hurník Ilja Sláva, jsi umělec! sborník drobných povídek s písničkami
1336 Jurkovič Pavel Hudební nástroj ve škole elementární nástroje (tamburíny, hůlky, triangl aj.), lidové písně, písně na verše českých básníků
1335 Jurkovič Pavel Lidová píseň ve škole lidové písničky v různých úpravách, pro klavír, flétnu, housle, tamburíny, triangly apod.
1338 Jurkovič Pavel Živá hudba minulosti ve škole pro ZŠ a ZUŠ
1478 Kyzlinková Lenka Hudební slabikář pracovní sešit hudební výchovy pro 1. stupeň základních škol
1479 Kyzlinková Lenka Hudební slabikář - metodické pokyny pro učitele  
1251 Lisá Dagmar Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 1. díl pro 1. -4. ročnák ZUŠ
1252 Lisá Dagmar Hudební nauka pro malé i větší muzikanty 2. díl - a kapitoly z dějin hudby pro 5. -7. ročnák ZUŠ
1697 Mertová Magdalena Malujeme noty pro nejmladší děti, které se učí psát nejen první písmena, ale i první noty
1694 Mertová Magdalena Píšeme noty 1. díl notový zápis (noty, pomlky, křížky, bé), intervaly, dynamická znaménka
1695 Mertová Magdalena Píšeme noty 2. díl notový zápis (repetice, synkopa, posuvky, rozdělení, intervalů, stupnice dur i moll, akord, tonický kvintakord)
1357 Prchal Jan Populární hudba ve škole snaha o zařazení této hudební větve, která zaujímá v hodnotovém žebříčku mládeže nejvyšší místa, do výuky ve škole

 
© 2002-2004  Music Distribuce Mistrovice
 
 
nahoruhlavní nabídka    objednat