hlavní nabídka    objednat   
 
housle
číslo autor název poznámka
pro děti
1355 Bachtíková Vlasta Zahraj si se mnou 2. - Píseň Popelky pro mírně pokročilé; zobcová flétna (housle) s doprovodem klavíru
1356 Myslík Bohuslav Zahraj si se mnou 3. - Slomýš, slomýš, slomýš, ukaž mi, co umíš veselá skladbička v různých nástrojových obsazeních
3252 Pauer Jiří Deset na jedné šňůrce skladbičky pro housle v I. poloze a klavír
3191 Pelikán M., Slavický K., Loudová I. Zahrajme si spolu! album instruktivních skladeb pro dvoje a troje housle nebo houslový soubor
3267 Pelikán Miroslav Tomáši, hraj... dva snadné kousky pro mladé houslisty
etudy
292 Dont Jacob Etudy a capriccia op. 35  
356 Gola Zdeněk 60 osmitaktových etud pro housle - 1. díl smyčcová technika
6777 Hanuš Jan Malé nálady pro dvoje housle istruktivní
1301 Krůček Václav Škola houslových etud I 1. poloha
1302 Krůček Václav Škola houslových etud II hra v polohách
1362 Micka Josef Elementární etudy I. s doprovodem druhých houslí
3240 Micka Josef Vyšší škola hry na housle  
1539 Ševčík Otakar Průprava ke cvičení trylků op. 7, sešit 1  
1540 Ševčík Otakar Průprava ke cvičení trylků op. 7, sešit 2  
1749 Ševčík Otakar Výměny poloh a průprava ke cvičení stupnic op. 8  
1538 Wohlfahrt Franz 60 etud op. 45 pro rozvíjení základní techniky
klasika
328 Bach J. S. Knížka pro Annu Magdalenu pro flétnu (klarinet) a klavír
329 Bach J. S. Preludia a invence pro dvě flétny (klarinety, housle)
321 Bach J. S. Suita č. 2 - výběr pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
6008 Bárta Lubor 2. koncert pro housle a orchestr úprava pro housle a klavír
6013 Bartoš Jan Zdeněk Koncert pro housle a smyčcový orchestr úprava pro housle a klavír
6015 Bažant Jaromír Sonatina česká pro dvoje housle a klavír (instruktivní)
1372 Benda František Sonáta e-moll op. 5 pro flétnu (housle) a klavír
6021 Bláha Ivo Housle věta pro sólové housle
6037 Boháč Josef Komorní koncert pro housle a orchestr úprava pro housle a orchestr
3016 Bořkovec Pavel Sonáta pro housle a klavír  
6710 Ceremuga Josef 2. koncert pro housle a orchestr v úpravě pro housle a klavír
6711 Ceremuga Josef Kvintet pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello
3040 Devátý Antonín Sonatina pro housle a klavír  
6066 Dobrodinský Bedřich 2. Concertino D dur pro housle a klavír
6072 Doubrava Jaroslav 2. Sonáta pro housle a klavír  
3043 Dřízga Eduard Na dvanácti strunách pět malých skladeb pro troje housle
6076 Dřízga Eduard Sonatina pro housle a klavír
6718 Dřízga Eduard Sonatina pro smyčce pro housle a klavír
339 Dvořák Antonín Humoresky č. 3 a č. 4 op. 101 pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
1638 Dvořák Antonín Romantické kusy, op. 75 pro flétnu (housle) a kytaru
3053 Eben Petr Klavírní trio pro housle, violoncello a klavír
1224 Eben Petr Sonatina Semplice pro housle (flétnu) a klavír
3067 Feld Jindřich Serenáda pro čtvery housle  
3068 Feld Jindřich Sonáta pro housle a klavír  
1570 Fibich Zdeněk Poem pro housle a klavír
3075 Fišer Luboš Crux skladba pro sólové housle, tympány a zvony
6110 Flosman Oldřich Koncert pro housle a orchestr v úpravě pro housle a klavír
3079 Flosman Oldřich Sen o houslích pro housle a klavír
6119 Flosman Oldřich Žert pro dvoje housle a klavír
6126 Fried Alexej Sonatina drammatica pro housle a klavír
1425 Gemrot Jiří Hudba pro Kačku pro housle a klavír
3084 Hába Karel Tři instruktivní dueta pro dvoje housle
6143 Hájek Aleš Sonatina pro housle a klavír  
300 Hálek Václav Violino e due violoncelli miniatury pro housle a dvě violoncella
3102 Hlaváč Miroslav Musica Dialogica pro housle a violu
1787 Hurník Lukáš Tři věty pro housle a klavír
3112 Chlubna Osvald Suita - Instruktivní pro housle a klavír
3118 Ištvan Miloslav Sonáta pro housle a klavír  
3119 Ištvan Miloslav Trio pro housle, violoncello a klavír
3135 Ježek Jaroslav Koncert pro housle a dechový orchestr úprava pro housle a klavír
3137 Jirák Karel Boleslav Trio op. 89 pro housle, violoncello a klavír
3138 Jirko Ivan Kvintet pro dvoje housle, violu, violoncello a klavír
6823 Jirko Ivan Partita pro sólové housle
3153 Kalabis Viktor Sonáta op. 58 pro housle a klavír
6201 Kalach Jiří 2. Sonáta pro klavír a housle
6211 Klega Miroslav Koncertní kus pro housle a klavír  
6844 Kolář Augustin Vybrané smyky  
6225 Kopecký Pavel Trio pro housle, violoncello a klavír  
6232 Košťál Arnošt Smyčcové koření pro housle a klavír
6242 Křivinka Gustav Sonáta  
3176 Křivinka Gustav Sonatina pro housle a klavír  
6247 Kučera Václav Capriccia pro housle a kytaru
3181 Kurz Ivan Chvalopění - II. sonáta pro housle a klavír
3186 Kvěch Otomar Trio pro housle, violoncello a klavír
3195 Lukáš Zdeněk Partita Semplice op. 37 pro čtvery housle a klavír
3200 Mácha Otmar Elegie pro housle a klavír
3228 Martinů Bohuslav Sonáta pro dvoje housle a klavír  
6275 Matěj Jožka Koncert pro housle a orchestr úprava pro housle a klavír
6282 Matoušek Lukáš Sonáta pro housle a klavír  
6286 Matys Jiří Duettina čtyři snadnější věty pro housle a kytaru
6288 Matys Jiří Poetické věty III tři skladby pro flétnu, housle a klavír
3237 Matys Jiří Vtípky malá snadná suita pro housle a klarinet (II. housle ad. lib.)
1143 Micka Josef První setkání s mistry 14 malých skladeb pro housle v I. poloze s doprovodem klavíru (nebo druhých houslí)
469 Moravec Antonín Polonaise, Arietta, Hvězdná noc, Capriccio Ad honorem Jan Kubelík, Ferdinand Laub, Váša Příhoda, František Ondříček; pro housle a klavír
332 Mozart W. A. Malá noční hudba pro flétnu (housle) a klavír
1373 Mozart W. A. Turecký pochod pro flétnu (housle) a kytaru
6294 Neubauer František Kryštof Koncert B dur pro housle a komorní orchestr úprava pro housle a klavír
330 Neumann Věroslav České národní písně pro dvě flétny (klarinety, housle, trubky)
3244 Novák Jiří František Sonáta pro dvoje housle a klavír  
6311 Pelikán Miroslav Sonatina Facile pro housle a klavír
3268 Petrželka Vilém Sonatina pro housle a klavír
442 Pihrt O., Šebek J. Tria pro nástroje různého ladění  
1283 Pichl Václav Divertimento in C pro flétnu, housle (violu) a violoncello
3271 Podéšt Ludvík Tři skladby pro housle a klavír  
3274 Podešva Jaromír Concertino pro dvoje housle a klavír
6332 Podešva Jaromír Sonata pro housle a klavír  
6329 Podešva Jaromír Tři přátelé sonatina pro troje housle
6338 Pololáník Zdeněk Suita pro housle a klavír  
1414 Purcell Henry Album I pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
327 Rejcha A., Stamic K. Tři romance op. 21, Duo op. 27 pro dvě flétny (klarinety, housle)
6352 Rejcha Antonín Sonáta B dur pro housle a klavír, op. 55  
3289 Riedlbauch Václav Sonatina za Jakuba pro housle a klavír
6879 Řezáč Ivan Trio pro housle, violoncello a klavír  
3288 Řídký Jaroslav Trio op. 44 pro housle, violoncello a klavír
6380 Sedmidubský Miloš Čtyři skladby pro houslový soubor (nebo troje housle)
3297 Seidel Jan Sonáta pro housle a klavír
3302 Schulhoff Ervín Sonáta pro housle a klavír
3310 Slavický Klement Sonáta přátelství pro housle a klavír
3307 Slavický Milan Musica Notturna pro flétnu, housle a klavír
3321 Sluka Luboš Sonáta pro housle a klavír
334 Smetana B., Grieg E. Vzpomínka na Plzeň, Solvejžina píseň pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
340 Smetana Bedřich Louisina polka, Jiřinková polka pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
6427 Srnka Jiří Koncert pro housle a klavír
1371 Stamic Karel Dua 1, 2 pro dvě flétny (klarinety, housle)
6399 Šimek Otto Concertino pro housle a klavír
3304 Šín Otakar Malá Suita op. 13 pro housle a klavír
6402 Škvor František Koncert pro housle a orchestr v úpravě pro housle a klavír
6449 Tausinger Jan Canto di speranza pro housle, violu, violoncello a klavír
326 Telemann Georg Philipp Kánonické sonáty I. - III. pro dvě flétny (klarinety, housle)
336 Telemann Georg Philipp Kánonické sonáty IV. - VI. pro dvě flétny (klarinety, housle)
3332 Teml Jiří Čtyři invence pro housle a kytaru  
6464 Vačkář Dalibor C. Musica intima pro housle a klavír  
3355 Válek Jiří Villa dei misteri jedenáct hudebních fresek na náměty starověkého cyklu nástěnných maleb města Pompejí
333 Vaňhal J. K., Gluck CH. W. Dueta pro dvě flétny (klarinety, housle)
1415 Vivaldi Antonio Album I pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
1796 Vrchoslav Dušan Letní suita pro housle a klavír
3362 Vycpálek Ladislav Con Moto pro housle a klavír
6495 Železný Lubomír 2. koncert pro housle a orchestr úprava pro housle a klavír
6499 Železný Lubomír Koncert pro housle a orchestr v úpravě pro housle a klavír
470   Ave Maria devět písní českých skladatelů (K. Bendl, A. Dvořák, L. Němec, Z. Pololáník, F. Preisler jun., E. Tregler)
lidové
3062 Feld Jindřich 50 lidových písní a koled pro dvoje housle ve snadném slohu s podloženým textem
1750 Hošek Miroslav 50 národních písní s doprovodem kytary  
1175 Mach Stanislav Studánka op. 103 30 lidových písní v úpravě pro housle
taneční
1410 Slimáček Jan Tři tance pro dvoje housle
6904 Štěpka Karel Václav Tři české tanečky pro troje housle a klavír
vánoční
449 Broulík Martin Plesej, raduj se vánoční pastorela pro bas, housle I (flétnu), housle II, kontrabas, 2 corny v F a varhany
376 Gruber Rudolf Pod stromečkem album vánočních koled pro 2-4 zobcové nebo příčné flétny (ad libitium hoboje, klarinety, trubky, saxofony, lesní rohy, baskřídlovky, housle)
447 Linek Jiří Ignác Kde jsi přelibý můj Ježíšku vánoční pastorela pro soprán, smyčcový kvintet a varhany
446 Ryba Jan Jakub Vánoční pastorela v C pro trubku, housle (flétnu), soprán, alt, smíšený sbor a varhany
390   Vánoční koledy pro 2 sopránové nástroje pro 2 zobcové nebo příčné flétny, klarinety, hoboje, housle
1361   Vánoční koledy pro malé houslisty v úpravě pro dvoje housle  
294   Vánoční koledy pro nejmenší houslisty v úpravě pro dvoje housle  
ostatní
1168 Bezděk Jiří Komorní hra s keyboardem i bez něj 1. sešit skladby pro rozmanité dvojice nástrojů
355 Gola Zdeněk Hra ve skupině pro troje housle dodatek k 1. dílu houslové školy pro začátečníky
1533 Hanžlík Bohumír Scholasticum skladby pro komorní hru z období renesance, baroka a klasicismu; pro různé nástrojové kombinace
1806 Czerny Jindřich Suita pro dvoje housle  
1802 Hanousek Pavel Na chaloupce v horách pro housle a klavír
1801 Kajstura Ladislav Malá suita pro houslový soubor (dvoje housle) a klavír
1800 Kajstura Ladislav Veselé prázdniny suita pro housle a klavír
6863 Parsch Arnošt Rota pro housle a klavír
1784 Slavický Klement Ukolébavka pro Martínka pro housle (flétnu) a klavír
6897 Slimáček Jan Klavírní kvartet pro dvoje housle, violu a klavír
3346 Trojan Václav Slavík a smrt z loutkového filmu Císařův slavík; pro housle a klavír

 
© 2002-2004  Music Distribuce Mistrovice
 
 
nahoruhlavní nabídka    objednat