hlavní nabídka    objednat   
 
klarinet
číslo autor název poznámka
etudy
1431 Hlaváč Jiří 10 virtuózních etud pro klarinet  
1427 Mueller Ivan 22 etud pro klarinet  
1428 Šolc Jaroslav Improvizační cvičení pro flétnu, saxofon nebo jiné melodické nástroje
264   36 etud pro klarinet výběr pro 1. ročník ZUŠ
265   Klarinetové etudy pro nižší stupeň ZUŠ
klasika
328 Bach J. S. Knížka pro Annu Magdalenu pro flétnu (klarinet) a klavír
329 Bach J. S. Preludia a invence pro dvě flétny (klarinety, housle)
321 Bach J. S. Suita č. 2 - výběr pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
6004 Baier Jiří Bagatela pro sopránový nástroj a kytaru (klavír)
6010 Bartoň Hanuš Rytmy z ulice pro klarinet a klavír
6042 Boháč Josef Sonetti per sonatori pro flétnu, klarinet, cembalo a bicí
6050 Burghauser Jarmil Možnosti pro klarinet, cimbál a bicí nástroje
325 Corelli A. Album I pro flétnu (klarinet) a klavír
335 Corelli A. Album II pro flétnu (klarinet) a klavír
322 Corelli A. Sonáta č. 8 op. 5 pro flétnu (klarinet) a klavír
1436 Debussy Claude První rapsodie pro klarinet a klavír
443 Dušek F., Kunc T. A., Skladby starých českých mistrů pro klarinet s doprovodem klavíru
6086 Dvořáček Jiří Hra klarinetu s klavírem  
317 Dvořák Antonín Humoreska č. 7 op. 101 pro flétnu (klarinet) a klavír
339 Dvořák Antonín Humoresky č. 3 a č. 4 op. 101 pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
319 Dvořák Antonín Slovanský tanec č. 2 op. 46 pro flétnu (klarinet) a klavír
318 Dvořák Antonín Valčík A - dur op. 54, č. 1 pro flétnu (klarinet) a klavír
6105 Fischer Jan F. Koncert pro klarinet a orchestr klavírní výtah
6106 Fischer Jan F. Sedm dopisů pro flétnu, klarinet a klavír
3083 Gruber Rudolf Snadná dueta pro sopránové zobcové flétny ad lib. hoboje, klarinety, trubky, lesní rohy
255 Iglo Milan Čtyři zrcadlové kánony pro dva sopránové nástroje s průvodem klavíru
1386 Jelínek Stanislav Kapesní suita pro 4 dechové nástroje  
6184 Jirák Karel Boleslav Sonáta pro klarinet a klavír  
6194 Jirásek Ivo Tanečky a písničky sedm drobných skladeb pro dechový nástroj a klavír
6199 Juchelka Miroslav Koncert pro klarinet a orchestr  
3154 Kalabis Viktor Sonáta op. 30 pro klarinet a klavír
6827 Kalabis Viktor Suita pro klarinet a klavír  
6206 Kalous Jan Koncert Es dur pro klarinet a malý orchestr  
3158 Kapr Jan Dvojhrátky pro dechové nástroje  
6510 Klusák J., Matoušek L., Tichý V. Album skladeb pro sólový klarinet  
1669 Kněžek Václav Koncert č. 1 B dur pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
1666 Kněžek Václav Koncert č. 3 Es dur pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
1662 Kněžek Václav Koncert č. 9 B dur pro dva klarinety a orchestr v úpravě pro dva klarinety a klavír
6236 Kovaříček František Koncert pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
1774 Kramář - Krommer František Vincenc Koncert Es dur pro klarinet a orchestr, op. 36 v úpravě pro klarinet a klavír
6245 Kubín Rudolf Koncert pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
6263 Lídl Václav Divertimento pro flétnu, klarinet a fagot
3199 Mácha Otmar Sedm kousků pro tři klarinety
3232 Matěj Jožka Informatorium cyklus 38 drobných skladeb pro trombon a klavír (ad libitium ostatní dech. Nástroje)
3237 Matys Jiří Vtípky malá snadná suita pro housle a klarinet (II. housle ad. lib.)
1278 Mozart W. A. Divertimenta v úpravě pro tři klarinety
324 Mozart W. A. Sonatina č. 1 pro flétnu (klarinet) a klavír
331 Mozart W. A. Sonatina č. 2 pro flétnu (klarinet) a klavír
337 Mozart W. A. Sonatiny č. 3, 4 pro flétnu (klarinet) a klavír
338 Mozart W. A. Sonatiny č. 5, 6 pro flétnu (klarinet) a klavír
330 Neumann Věroslav České národní písně pro dvě flétny (klarinety, housle, trubky)
6297 Neumann Věroslav Čtyři variace na zbojnické téma pro klarinet a klavír
442 Pihrt O., Šebek J. Tria pro nástroje různého ladění  
6333 Podešva Jaromír Sonatina pro klarinet a klavír  
3275 Pololáník Zdeněk Musica Concisa pro flétnu, basový klarinet, bicí nástroje, cembalo a klavír
1414 Purcell Henry Album I pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
344 Rada Jíří Veselé flétny pro 3-4 zobc. flétny nebo pro příčné flétny, klarinety, akordeony
6869 Reiner Karel Koncert pro basklarinet a orchestr v úpravě pro basklarinet a klavír
6872 Reiner Karel Volné listy pro klarinet, violoncello a klavír
327 Rejcha A., Stamic K. Tři romance op. 21, Duo op. 27 pro dvě flétny (klarinety, housle)
444 Richter M., Šebek J. Klarinetová dueta a tria  
6365 Risinger Karel Loutková suita pro klarinet a klavír
6366 Rosetti-Roessler František Antonín Koncert pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
1781 Slavický Klement Trio pro hoboj, klarinet a fagot  
334 Smetana B., Grieg E. Vzpomínka na Plzeň, Solvejžina píseň pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
340 Smetana Bedřich Louisina polka, Jiřinková polka pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
1371 Stamic Karel Dua 1, 2 pro dvě flétny (klarinety, housle)
220 Szeghyová Iris Vivat Leto! malá suita pre klarinet in B sólo
326 Telemann Georg Philipp Kánonické sonáty I. - III. pro dvě flétny (klarinety, housle)
336 Telemann Georg Philipp Kánonické sonáty IV. - VI. pro dvě flétny (klarinety, housle)
6460 Tuček Václav Koncert B dur pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
1780 Tuček Václav Koncert B dur pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
6463 Vačkář Dalibor C. Koncert pro klarinet v úpravě pro klarinet a klavír
6472 Vaneřovský František Dva pochody pro čtyři klarinetové nástroje  
333 Vaňhal J. K., Gluck CH. W. Dueta pro dvě flétny (klarinety, housle)
6473 Vaňhal Jan Křtitel 1. sonáta B dur pro klarinet a klavír
1415 Vivaldi Antonio Album I pro flétnu (klarinet, housle) a klavír
6490 Werner Vladimír Arabesky pro klarinet a klavír  
323   České středověké písně pro flétnu (klarinet, trubka) a klavír
lidové
372 Gruber Rudolf 50 národních písní pro 2-3 zobcové flétny vhodné i pro klarinety, hoboje, trubky, lesní rohy
1166 Gruber Rudolf 50 národních písní pro 2-3 zobcové flétny II. díl vhodné i pro klarinety, hoboje, trubky, lesní rohy
taneční
1549 Pihrt Otakar Mateníky z Polabí, Směs vánočních koled v úpravě pro tři klarinety (třetí klarinet ossia fagotto o violoncello)
342 Váchal Bohumír Renesanční tance pro 4 zobc. flétny nebo pro příčné flétny, klarinety a fagot (akordeon)
vánoční
376 Gruber Rudolf Pod stromečkem album vánočních koled pro 2-4 zobcové nebo příčné flétny (ad libitium hoboje, klarinety, trubky, saxofony, lesní rohy, baskřídlovky, housle)
343 Rada Jíří Vánoční rozjímání pro 4 zobc. flétny nebo pro jiné nástrojové kombinace (pikolu, flétny příčné, hoboje, klarinety, akordeony, fagot nebo violoncello)
390   Vánoční koledy pro 2 sopránové nástroje pro 2 zobcové nebo příčné flétny, klarinety, hoboje, housle
ostatní
1168 Bezděk Jiří Komorní hra s keyboardem i bez něj 1. sešit skladby pro rozmanité dvojice nástrojů
1407 Bezděk Jiří Zvláštní znamení pro dva klarinety a dva lesní rohy
6125 Fried Alexej Concertino klarinet a big band úprava pro klarinet, klavír, basovou kytaru a bicí
1533 Hanžlík Bohumír Scholasticum "skladby pro komorní hru z období renesance, baroka a klasicismu; pro různé nástrojové kombinace"
1277 Kenny Terry Potpourri pro dva klarinety
1785 Koželuh Jan Evangelista Antonín Koncert Es dur pro klarinet a orchestr v úpravě pro klarinet a klavír
6841 Krejčí Miroslav Momentky drobná polyfonická dua pro dva klarinety
1409 Pexidr Karel Selanka pro dva klarinety
1125 Rada Jiří Smutné flétny pro 3-4 zobc. flétny (flétny příčné, klarinety, akordeony)

 
© 2002-2004  Music Distribuce Mistrovice
 
 
nahoruhlavní nabídka    objednat