hlavní nabídka    objednat   
 
trubka
číslo autor název poznámka
etudy
1753 Arban J.B. Sto elementárních etud pro trubku  
1742 Kopáčik Ikov Malé etudy pro trubku  
1745 Kopáčik Ikov Motivační etudy pro trubku
1579 Krumpfer Hans-Joachim Etudy pro trubku  
klasika
6049 Burghauser Jarmil Alejí časů drobné kusy pro trubku, lesní roh a trombon
3047 Dvořáček Jiří Také mnou žije Amerika "sedm písní na verše L. Hughese; pro ženský a mužský hlas, trubku a klavír"
3083 Gruber Rudolf Snadná dueta pro sopránové zobcové flétny ad lib. hoboje, klarinety, trubky, lesní rohy
1386 Jelínek Stanislav Kapesní suita pro 4 dechové nástroje  
6194 Jirásek Ivo Tanečky a písničky sedm drobných skladeb pro dechový nástroj a klavír
3158 Kapr Jan Dvojhrátky pro dechové nástroje  
6829 Křtitel J., Neruda J. Koncert pro trubku a smyčcový orchestr úprava pro trubku a klavír
3232 Matěj Jožka Informatorium cyklus 38 drobných skladeb pro trombon a klavír (ad libitium ostatní dech. Nástroje)
330 Neumann Věroslav České národní písně pro dvě flétny (klarinety, housle, trubky)
3253 Pauer Jiří 12 Duet pro 2 trubky nebo 2 lesní rohy
3262 Pauer Jiří Trompetina pro trubku a klavír
442 Pihrt O., Šebek J. Tria pro nástroje různého ladění  
6330 Podešva Jaromír Koncert pro trubku a orchestr v úpravě pro trubku a klavír
6471 Válek Jiří Sonata Eroica pro trubku (klarinet) a klavír
6476 Vejvanovský Pavel Josef Sonata A4 G moll pro trubku a klavír  
1738   Album starých mistrů 47 skladeb pro trubku a klavír
323   České středověké písně pro flétnu (klarinet, trubka) a klavír
6655   Melodie starých mistrů pro tři trubky nebo tři lesní rohy
lidové
372 Gruber Rudolf 50 národních písní pro 2-3 zobcové flétny vhodné i pro klarinety, hoboje, trubky, lesní rohy
1166 Gruber Rudolf 50 národních písní pro 2-3 zobcové flétny II. díl vhodné i pro klarinety, hoboje, trubky, lesní rohy
vánoční
376 Gruber Rudolf Pod stromečkem album vánočních koled pro 2-4 zobcové nebo příčné flétny (ad libitium hoboje, klarinety, trubky, saxofony, lesní rohy, baskřídlovky, housle)
447 Linek Jiří Ignác Kde jsi přelibý můj Ježíšku vánoční pastorela pro soprán, smyčcový kvintet a varhany
446 Ryba Jan Jakub Vánoční pastorela v C pro trubku, housle (flétnu), soprán, alt, smíšený sbor a varhany
ostatní
1168 Bezděk Jiří Komorní hra s keyboardem i bez něj 1. sešit skladby pro rozmanité dvojice nástrojů
1744 Procházka Miloslav Mladý kavalír 2. díl pro žáky 2. - 3. ročníku ZUŠ
468 Zámečník Evžen Vytrubování z věže suita na motivy B. Martinů a J. Nováka pro 3 trubky, 2 corni a 3 pozouny
6700   Znělky, signály a fanfáry pro 1-3 fanfárové trubky nebo jiné žesťové nástroje a bubínek

 
© 2002-2004  Music Distribuce Mistrovice
 
 
nahoruhlavní nabídka    objednat